Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Aranykor Idősek Otthona

Tulajdonos típusa:
többcélú kistérségi társulás
Össz. férőhelyek száma:
65 fő
Szabad férőhelyek száma:
0 fő
Bekerülési / várakozási idó:
1-2 év
Csak napközi otthon:
Nem
Megye:
Győr-Moson-Sopron megye
Település:
9200 Mosonmagyaróvár
Cím:
Soproni u. 65.
Központi telefonszám:
96/566-260
Központi fax:
96/566-270
Központi e-mail:
aranykor@szocmkt.hu
Webcím:
www.szocmkt.hu
Intézményvezető neve:
Zalánné Giczi Erna
Orvosok száma:
2 fő
Ápolók száma:
17 fő
Egyéb személyzet száma:
7 fő
Kapcsolattartó neve:
Zalánné Giczi Erna
Kapcsolattartó telefonszám:
96/566-262
Kapcsolattartó e-mail:
idosbentlakas@szocmkt.hu
Idősek Klubja (nem bentlakásos napközi otthon) van:
Nem
Saját üzemi konyha van:
Igen
Kisállat vihető:
Kizáró egészségügyi ok:

Amennyiben a kérelmező pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved, ellátásáról más intézmény keretében kell elkülönítetten gondoskodni

Frissítve: 2019-11-06 13:48

Bekerülési díj:

nincs adat

Havi díj:

 

129.000 ft

Napidíj:

4300 ft

Szakosodás:

Demens/Alzheimeres betegápolás
Parkinson-kóros betegápolás
Magas vérnyomásos betegápolás
Diabéteszes betegápolás
Mozgásszervi betegápolás
Intenzív ápolás
24 órás ügyelet

Extra szolgáltatások:

Fizikoterápia/gyógytorna/gyógymasszázs/masszázs
Pihenőkert
Közös programok
Saját kisbusz
Lelkészi szolgálat
Akadálymentesített épület
Kézműves foglalkozások
Zeneterápia
Könyvtár
Fodrász/pedikűrös

Értékelés:

0
Még nincs értékelve
Legyen Ön az első értékelő. Az értékeléshez regisztráció és bejelentkezés szükséges.
Nyugdijasotthon.hu

Bemutatkozó szöveg

 

Az „Aranykor” Idősek Otthona a Mosonmagyaróvári Kistérség – szolgáltatáshoz társult – településein állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, szolgáltatást igénylők részére biztosít ellátást.

Az Idősek Otthona teljes körű ellátását azon időskorúak vehetik igénybe, akik betöltötték a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkeznek, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek. (A férőhelyszám legfeljebb 15%-áig gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.) 

Az Idősek Otthonában a 18. életévét betöltött, 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkező, önmagáról gondoskodni nem képes beteg személy is ellátható, ha ellátása más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

A szolgáltatás igénybevétele térítés köteles. Ennek összegéről a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény elérhetőségein lehet érdeklődni.

 

Az Idősek Otthona a következő szolgáltatásokat biztosítják az ellátottak számára:

 

 • lakhatás kis létszámú, 2-3-4 ágyas, otthonosan berendezett lakószobákban

 • napi legalább háromszori étkezés (ebből legalább 1 alkalom meleg étkezés, diétás étrend is igényelhető)

 • az ellátott személyi szükségleteinek maximális kielégítése (szükség szerint ruházat, illetve textíliával való ellátás, az ellátott személyi és környezeti higiénéjének tisztán tartása, a személyes ruhák mosása, vasalása, ágyneműk cseréje, a szobák takarítása, szellőztetése)

 • napi 24 órás szolgálat, szakszerű gondozás, ápolás szakképzett dolgozókkal

 • egészségügyi és orvosi ellátás biztosítása: rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ellátáshoz jutás megszervezését

 • egészségmegőrző programokon való részvétel

 • mentálhigiénés gondozás programok szervezésével, társas és családi kapcsolatok támogatásával, hitélet gyakorlásának biztosításával

 • speciális segítségnyújtás

 • egyéni bánásmód az ellátottak számára: az ellátást igénybe vevő részére az egyéni bánásmód biztosításával olyan fizikai, mentális, életvezetési segítség nyújtása, amelynek során a meglévő vagy csak a korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciók megőrzésére, helyreállítására kerül sor

 • foglalkoztatás, amelynek keretében fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek szolgálják az ellátottakat

 • érdekvédelem, szociális ügyintézés

 • érték- és vagyonmegőrzés

   

  A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A kérelem – lehetőség szerint az erre rendszeresített formanyomtatvány hiánytalan kitöltésévelaz intézmény vezetőjénél nyújtható be.

  A szolgáltatást megelőzően a kérelmezőnél úgynevezett előgondozást végezünk. Amennyiben a kérelmező jogosult a szolgáltatás igénybe vételére, és az ellátásra vonatkozó igény férőhely hiányában nem teljesíthető, az intézményvezető értesíti a jogosultat, és a kérelmek beérkezésének sorrendjében gondoskodik a kérelmezők elhelyezéséről. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető megállapodást köt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével.

 

Legyen Ön az első hozzászóló. A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges.
megosztás