Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Tulajdonos típusa:
önkormányzat
Össz. férőhelyek száma:
22 fő
Szabad férőhelyek száma:
nincs adat
Bekerülési / várakozási idó:
1 hónapon belül
Csak napközi otthon:
Nem
Megye:
Bács-Kiskun megye
Település:
6000 Kecskemét
Cím:
Nyíri u.77/a
Központi telefonszám:
+36 76 506 012
Központi fax:
nincs adat
Központi e-mail:
oszirozsa@alapellatas.hu
Webcím:
http://www.eszii.hu/oszi-bemutatkozas
Intézményvezető neve:
Dr. Nagy Orsolya PhD
Orvosok száma:
1 fő
Ápolók száma:
7 fő
Egyéb személyzet száma:
2 fő
Kapcsolattartó neve:
Fürediné Székely Edit szociális munkatárs
Kapcsolattartó telefonszám:
+36 70 646 92 36
Kapcsolattartó e-mail:
mentalos@alapellatas.hu
Idősek Klubja (nem bentlakásos napközi otthon) van:
Nem
Saját üzemi konyha van:
Nem
Kisállat vihető:
Nem
Kizáró egészségügyi ok:

Tartós pszichiátriai megbetegedés esetén nem fogadunk ellátottakat.

Szintén nem áll módunkban fogadni kecskeméti tartózkodási hellyel vagy állandó lakcímmel nem rendelkező lakókat.

Frissítve: 2021-08-16 09:49

Bekerülési díj:

Nincs.

Havi díj:

Napi díj fizetendő.

Napidíj:

A szociális ellátásért az ellátott által fizetendő térítési díj (a továbbiakban: személyi térítési díj) az ellátott jövedelmi viszonyai és a szociális törvényben meghatározott rendelkezések, valamint a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj alapján kerül meghatározásra.

•            Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj konkrét összegét - a fentiek szerint - az intézmény vezetője állapítja meg, melyről az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

•            A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 60 %-át.  (Max. 3 000.- Ft/nap)

•            Fizetendő díjak: napi térítési díj (havi összege adott hónap napjainak számától függ), alapgyógyszereken felüli gyógyszerköltség, költőpénz.

 

Szakosodás:

Demens/Alzheimeres betegápolás
Parkinson-kóros betegápolás
Magas vérnyomásos betegápolás
Diabéteszes betegápolás
Mozgásszervi betegápolás
24 órás ügyelet

Extra szolgáltatások:

Pihenőkert
Közös programok
Lelkészi szolgálat
Akadálymentesített épület
Kézműves foglalkozások
Könyvtár
Fodrász/pedikűrös

Értékelés:

0
Még nincs értékelve
Legyen Ön az első értékelő.
Nyugdijasotthon.hu

Bemutatkozó szöveg

Hogyan igényelhető az időskorúak átmeneti ellátása? Mi a felvétel folyamata?

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik. Amennyiben az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő. A személyes gondoskodást igénylő szociális szolgáltatások igénybevételét szóban vagy írásban kell kérelmezni. A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot. A felvételről az intézmény vezetője dönt, és erről írásban tájékoztatja a kérelmezőt. Részletek megtalálhatók az intézmény honlapján: Bemutatkozás (eszii.hu)

Szolgáltatásaink részletes bemutatása

Szobáink

A gondozóházban 22 fő elhelyezésére nyílik lehetőség, akadálymentesített kettő- és négyágyas szobákban. A lakószobák tágasak, bútorzatuk kényelmes és praktikus. Nővérhívó készülék segíti a lakók biztonságát, kényelmét. Közös használatú mosdók és zuhanyzók a folyosóról nyílnak, külön – külön nők és férfiak számára.

Lehetőség van továbbá a kertben történő tartózkodásra, pihenésre. Jó időjárás esetén itt zajlanak a foglalkozások, beszélgetések, valamint ellátottjaink itt is tudják fogadni hozzátartozóikat.

 

Étkezés

Az intézmény az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja, szükség szerinti diétás étrend biztosításával.

Az étkeztetés keretében napi ötször étkezést – ebből legalább egy alkalommal meleg ételt – biztosítunk.

 

Ruházat, textília

A gondozóházban mindenki használhatja a saját ruházatát, textíliáját. Saját ruházat hiányában az intézmény gondoskodik az ellátott ruházatáról és ágyneműről. A gondozóház feladata a ruházat és textília mosása és javítása.

 

Alapápolási, gondozási feladatok

A 24 órás szolgálatot szakképzett ápolók és gondozók látják el folyamatosan, megszakítás nélküli munkarendben. Az intézmény a szolgáltatást igénybe vevő részére olyan fizikai mentális és életvezetési segítséget nyújt, amely során az itt élő szociális testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni gondozásban részesül, illetve egyéni gondozási tervek alapján segíti a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciójának szinten tartását, illetve helyreállítását. A gondozást csapatmunkában végzi a gondozói személyzet és a szociális munkatárs.

Annak érdekében, hogy az ellátottak megőrizzék egészségüket, az alábbi szolgáltatást biztosítjuk:

 • orvosi vizsgálat, tanácsadás,
 • vérnyomás -, vércukor-, testsúlymérés,
 • gyógyszer kiadagolás és beadás,
 • kötözés,
 • frissítő torna,
 • kéz- és lábápolás,
 • hajvágás.

A már meglévő, vagy a benntartózkodás során kialakuló betegség esetén egészségügyi alapellátás megszervezésével (heti háziorvosi vizit) segítik a háziorvosi gondozást, illetve amennyiben indokolt, a további szakellátáshoz való hozzájutást. Térítési díj ellenében egyéb manikűr, pedikűr, illetve fodrász szolgáltatás vehető igénybe. A szomszédos Margaréta Otthon büféje szintén látogatható.

 

Gyógyszer ellátás

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza az alapgyógyszer készletbe tartozó gyógyszerekkel rendelkezik. Az ellátásban részesülők rendszeres, illetve egyedi gyógyszereit az ellátást igénylő, illetve hozzátartozója köteles gondoskodni.

 

Mentálhigiénés ellátás biztosítása

A Gondozóház az ellátottak részére mentális és egészségi állapotuknak megfelelő közösségi programokat szervez. Az intézmény mentálhigiénés ellátás keretében biztosítja továbbá:

 1. az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
 2. a hitélet gyakorlásának feltételeit.

Szocioterápiás foglalkozások

Lakóink részére idejük kellemes és kreatív eltöltéséhez a mentálhigiénés munkatárs kínál lehetőségeket. A programokon való részvétel önkéntes, amelyeket a lakók igénye, egészségi állapota határoz meg.

 • Fizikai tevékenységek: séták, közös torna szervezése.
 • Készség szinten-tartó és kreatív foglalkozások az otthon díszítése, kreatív foglalkozások a finom mozgások szinten tartására.
 • Szellemi és szórakoztató tevékenységek: rádióhallgatás, TV nézés, olvasás, felolvasás, zenés előadások, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, videofilmek nézése, zenehallgatás.
 • Kulturális tevékenységek: kirándulások, színházlátogatások, házi ünnepségek: pl. farsang, húsvét, mikulás, karácsony, szilveszter, névnapok, stb.

Látogatás

Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására. Az intézmény Házirendje szerint a látogatási idő 9-18 óráig tart. A Házirend meghatározza továbbá azokat az eseteket, amikor a látogatók a személyes látogatási időn kívül is kapcsolatot tarthatnak az ellátást igénybe vevővel.

A látogatási rend a mindenkori járványügyi korlátozó intézkedések figyelembevételével módosulhat. A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az intézményben élő más személyek nyugalmára. Az intézményvezető a házirendben szabályozott módon és esetekben intézkedhet a látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel szemben.

 

Legyen Ön az első hozzászóló. A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges.

Legutóbb megtekintett otthonok

megosztás